Mevzuat

 

Kamu İhale Mevzuatı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar 
Yüksek Öğretim Kanunu
Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği