Temel Değerler

İhtiyaçları önceden tespit ederek zamanında karşılamak, 

En ekonomik çözümleri bularak tasarrufu sağlamak, 

Hızlı karar alarak zamanı iyi değerlendirmek,

Kolay ve ikamesi ve onarımı mümkün çözüm üretmek,

Estetiği dikkate almak ancak sağlamlıktan ödün vermemek, 

Teminde en uygun fiyatı yakalamak, 

İç ve dış denetime uygun işlem yapmak ve denetime hazır olmak, 

Açık ve güvenilir olmak,

Dairemizle çalışan yüklenicilere eşit davranmak, 

Kanunları objektif kriterlerle uygulamak, duygusal davranmamak,

Otokontrol, ekip ruhu ve dayanışma içinde olmak, 

Eğitimi aksatacak iş ve işlemde bulunmamak,

Eğitimin önceliğini dikkate almak, gerekirse bu yönde program değişikliği yapmak.